Wednesday, January 16, 2008

Madeleine Peyroux (Մեդլին Պեռու)

Նոր "հայտնագործություն": Համոզված էի, որ սևամորթ երգչուհի է, ու անպայման 50-ն անց:-) 33-ամյա սպիտակամորթ ամերկացի: Այո, այո, չնայած անթերի ֆրանսերենին, ամերիկացի է:-)

Սա Քոենի երգն է: Անասելի հոգեթով կատարում է: Լսեցի նաև Քոենի կատարումը, բայց առաջինն ավելի դուր եկավ:

Dance Me To The End Of Love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

1 comment:

artashes said...

Che, Coheni kataruma artakarg er!!! Ayd gnchuatsvats tarberaka mamayis dura chapazants ekav, 10 angam irar hetevits lsum einq, verjum el miasin paretsinq!!! Shat apres!