Tuesday, August 11, 2009

Հայաստանի Ազգային գրադարան

Հին գրքերից, մաշված, փայտյա աթոռներից հանգստություն է բուրում: Գաղջ օդն ու կահույքի հնությունից դեղնած կանաչը սենյակում մագաղաթյա շրշյուն են բարձրացնում, որն աննկատ, սակայն համառորեն խախտում է թանձր լռությունը:

…Սովորական, փոշոտ ու մաշված ընթերցասրահ է, հարյուր տարվա աթոռներով ու սեղաններով, չփակվող դռներով, որոնցից մեկի վրա անճոռնի ձեռագրով գրված է «Ծածկել դուռը»…