Saturday, February 2, 2008

?

Եթե բլոգերները չաշխատեին, "բլոգ" երևույթը երբևէ կառաջանա՞ր:-)

4 comments:

artashes said...

Եթե բլոգերները աշխատեին, "բլոգ" երևույթը երբևէ կառաջանա՞ր: :):):)

christina said...

:-)))))Շատ դիպուկ էր:-)

Anonymous said...

Եզրակացություն.

բլոգեր=աշխատող պորտաբույծ :)

artashes said...

Touche! :)