Wednesday, March 31, 2010

-յանԱնմիջապես զգոնանում եմ. «Երևի հայ ա»: Արդեն գրեթե երկու տարի հետևում եմ http://www.artknowledgenews.com/ - ի ամենօրյա e-mail-ին: Երբեմն առանց բացելու ջնջում եմ, երբեմն հաճույքով կարդում: Էսօր իմացա Ռուբեն Նաքյանի մասին: Բայց մինչև իմանալը, լիքը նայեցի էս նկարին (քանդակ չեմ կարող ասել:-)):

No comments: