Sunday, May 5, 2013

«Մենք»

Նոր տարուն պետք ա էս ֆիլմը նայել` ընտանիքով, ընկերներով, հարևան-բարեկամով՝

ՄԵՆՔ

Արտավազդ Փելեշյան

P.S. Միգուցե 2020-ին նայողներից մեկն էլ կշարունակի, թե մենք ով դարձանք էս մի քանի տարվա մեջ...

No comments: