Wednesday, May 22, 2013

Տխուր լինելու մասին:-)

The funny thing is when you sing the blues, you lose 'im...

Buddy Guy 

ու էլի շատ լավ մարդիկ...

Բայց ես ինչքան եմ սիրում Ջիմի Փեյջին, համարյա էնքան, ինչքան 20-ում Ջիմ Մորիսոնին:-)

Երանի էն մարդկանց, որ խելառ են ու անկեղծ՝ էդ խելառության մեջ:-)

No comments: