Thursday, November 22, 2012

Կինո

Երեկ Մերուժանին եմ հանդիպել...

2 comments:

Anonymous said...

Իսկ ո՞նց գտաք իրեն

Christina said...

Էսպես. մորաքրոջս շատ ծանր վիճակում տեղափոխում են հիվանդանոց: Բժիշկներն ասում են պետք է շտապ ստենտավորել, երկու անգամ: Առաջին միջամտությունը, որից կախված էր մորաքրոջս կյանքը, ավարտվեց: Բժիշկը դուրս եկավ, որպեսզի մեզ տեղյակ պահի մորաքրոջս վիճակի մասին:

Մոտավորապես խոսքի կեսից հասկացա, որ Մերուժանն է: Ավարտից հետո հաստատեցի: