Wednesday, November 17, 2010

Ինչ են ասում հետազոտողներն օտար լեզվով կրթության կազմակերպման մասին

Ասեմ, որ համեմատական կրթությունն ինձ համար ինչքան հետաքրքիր, էնքան էլ հակասական ասպարեզ ա հասարակական գիտությունների շարքում: Սա որպես նախաբան, մի քիչ անտեղին, բայց դե հիմա...

Ուղղակի ուզում էի ասել, որ British Association of Comparative and International Education էս մի քանի օրն օնլայն քննարկումներ ա կազմակերպում: Տարբեր թեմաներով: Հա, մասնակացության համար ուղղակի պիտի գրանցվել՝ http://www.baice.ac.uk/forum:  Երեկվա թեմայի շրջանակներում արծարծվեց օտար լեզվով կրթության կազմակերպման հարցն ու ահա ինչ է ասում էդ մասին Օսլոյի համալսարանի պրոֆեսորներից մեկը, ով էս հարցում հեղինակություն ա, նույնիսկ անգլոսաքսոն սնոբների մեջ. 


All developed countries in the world use their own languages as languages of instruction not only at primary and secondary but also at tertiary level. Students who get solid training through their own languages seem to be quick to pick up foreign languages and later use them as languages of instruction whether they have learnt them as foreign languages at school or not. Many Africans have studied in Germany,Holland or Russia and have had to spend a year learning German, Dutch or Russian before they could study their topic. That has also worked. I got a scholarship to Stanford University in the US right after highs chool and had no difficulty following the teaching and writing papers in English though I had never been taught in English before. But we had good foreign language teachers teaching us English. There is no advantage in having English as the LOI at secondary or tertiary level in a non-English speaking environment

Birgit
Prof.dr.Birgit Brock-Utne 
Institute for Educational Research. P.B. 1092 Blindern 
University of Oslo. N- 0317 Oslo 
Phone:*492 84 89 87 (cell) http://folk.uio.no/bbrock; www.loitasa.org; 
Director of EDCON: www.edcon.no President of BAICE


Երկու կարևորագույն կետ. 
1. But we had good foreign language teachers teaching us English
2. There is no advantage in having English as the LOI at secondary or tertiary level in a non-English speaking environment

Մի մեջբերում ևս.
"One great difficulty I see is that so many people believe that the best way to learn English is to have it as a LOI. This they sometimes believe because the rich send their children to schools where they had English as the LOI from the first grade. Children in some of these school do very well academically. It is easy to think that that is because they have English as the LOI, which is incorrect. Also for these children having English as the LOI is a barrier to learning but they do well because there are fewer pupils in class, the teachers are better paid and therեfore always turn up, the parents help their children with homework and also pay extra tuition for them, they have enough textbooks and so on."

Երրորդ կարևորագույն կետ. 
3. they do well because there are fewer pupils in class (1), the teachers are better paid (2) and therefore always turn up, the parents help their children with homework (3) and also pay extra tuition for them (4), they have enough textbooks (5) and so on.

Ահա և մրցունակություն ապահովելու համար անհրաժեշտ քայլերը: Իսկ որ Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը կողմ ա օտարալեզու դպրոցներին, չեմ էլ զարմանում: Մի նայեք մեր մեծամասնությանը...


2 comments:

Artak Kolyan said...

Մդաա, շատ հետաքրքիր էր, ապրես

christina said...

Բարև, Արտակ ջան: Վերջերս Տիրիկի հղումներից մեկով ձեր նկարներն եմ գտել: Այ դուք իսկականից ապրեք:-)

Իսկ էս խնդիրը, չգիտեմ, բնականաբար «ճիշտ» լուծում էստեղ չկա: Մասնավոր օրինակները քննարկման դեպքում չգիտեմ ինչքանով են օգտակար. թե՛ օտար, թե՛ մայրենի լեզվով կրթություն ստացածները հասել են հաջողության, խնդիրը դրանում չի:

Ուղղակի մենք լավ սովորություն ունենք. մեր աչքի մենակ գերանն ենք տեսնում, դիմացինի աչքի՝ կապույտ գույնը...